De Vereniging Senioren Landelijke Bibliotheekorganisaties (S.L.B.O.) werd opgericht op 15 december 2008.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Arie Versloot arieversloot44@gmail.com
Secretaris: Nettie Moors-Wouters Nettie.Moors@telfort.nl
Penningmeester: Hans van den IJssel hansvandenijssel@skpnet.nl
Redactie: Wolter van der Zwaan katzwaan2@planet.nl
Lid: Dia Posthuma dia@dataweb.nl
Lid: Gerard van Dijk Gerard-van-dijk@planet.nl
Lid: Rian van de Sande Rian@japsound.nl
     
Website beheer
Webbeheer: Chris Duijndam ck.duijndam@casema.nl


Het bestuur vergadert en bestuurt


Klik op de foto voor vergroten en verkleinen


Gerard van Dijk en Rian van de Sande


Contact Info
S.L.B.O.
Den Haag

Wilt u met ons contact opnemen, dan kan dat via onderstaand e-mail adres.

info@slbo.nl