Pieter van der Zwan overleden; Annie ten Broeke-Spelthuis overleden

Op 26 augustus is onze oud/collega Pieter van der Zwan van Beeld en Geluid van de NBD overleden. Hij is 90 jaar oud geworden.

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

 

Ook bereikte ons het bericht dat Annie ten Broeke-Spelthuis op 8 september is overleden.

Iedereen kende haar en zij kende iedereen omdat ze de hele dag vanuit de telefooncentrale op zoek was naar degenen, voor wie gesprekken binnenkwamen..

Zij maakte van haar hart geen moordkuil en was niet beschroomd opmerkingen te maken als de gang van zaken in het huis naar haar inzicht gebaat zou zijn bij verbeteringen.

Zij is vanaf het begin lid geweest van onze Vereniging.

 

De begrafenis vindt plaats op 16 september 11.00 uur

Begraafplaats Petrusbanden Kerkhoflaan 10 Den Haag

 

In de rubriek `Wij gedenken´ is voor beide een In Memoriam geplaatst.

Najaarslunch op 17 november

Dinsdag 3 augustus was het bestuur bij elkaar. Een belangrijk onderwerp was de najaarslunch, want als het even kan willen wij elkaar weer eens in het echt ontmoeten.

Voor deze ontmoeting hebben we voorlopig 
woensdag 17 november 2021 vastgelegd.

Op de beoogde locatie hebben we een grote zaal tot onze beschikking, die aan alle corona-eisen voldoet.
We zijn alleen nog afhankelijk van het weer, of we ook naar buiten kunnen, maar er is ook een groot terras tot onze beschikking.

Maar onze groep is kwetsbaar, dus we willen extra voorzichtig zijn. We willen geen enkel risico lopen, en dat kan dus op deze plek
waar we genoeg afstand kunnen houden, maar slechts  zó veel dat we met elkaar kunnen praten.

Wel zullen we vragen om een geldig “coronabewijs”, dus een negatieve testuitslag van max 24 uur oud, of een vaccinatiebewijs.
(twee maal gevaccineerd, minstens 14 dagen geleden, of de QR-code in de coronacheck app).

Dat klinkt wel streng, maar iedereen heeft toch wel zoiets? Wij zorgen voor elkaar…

Zet 17 november alvast in uw agenda!!
Binnenkort sturen wij de uitnodiging rond!

Librariana – Afghanistan

Hans Krol, de voormalige directeur van de bibliotheek van Heemstede heeft nog een tentoonstelling over bibliobussen. Het is een weblog gewijd aan bibliotheken, boeken en verzamelen alsmede aan historisch Heemstede en Zuid-Kennemerland. Op dit weblog/website heeft hij een geweldig overzicht gemaakt. Momenteel wordt het ‘museale nieuws’ nar de achtergrond gedrongen door de actueole (bibliotheek-) situatie in Afghanistan.  https://ilibrariana.wordpress.com/

 

Overleden..

Donderdag 13 mei jl is Jos Reumer overleden. Zij was de echtgenote van Dick Reumer, de oud directeur van NBLC.

Op 29 mei jl is Jan Nuiver overleden. Hij was heel lang directeur van de OB Groningen.

Algemene Ledenvergadering 11 mei

Op 11 mei 2021 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Omdat fysiek bij elkaar komen niet mogelijk was, waren de leden uitgenodigd om via Zoom mee te doen. Daarvan maakten ongeveer 20 leden gebruik. Het was een vrij korte bijeenkomst. Na afloop werd er nog even ‘gebabbeld’.

Karin Van Doorn werd benoemd als lid van het bestuur.  Inge van Asperen en Jos van Pelt werden herbenoemd voor een tweede termijn.  Het Jaarverslag 2020  en de jaarrekening werd goedgekeurd en de begroting voor 2021. De voornemens en voorstellen van het bestuur werden aangenomen.  Alles is te lezen in het verslag dat Inge heeft gemaakt.

Het bestuur hoopt dat het spoedig mogelijk is weer eens bij elkaar te komen, bijvoorbeeld voor een lunch, dit najaar! Tot dan!

Oproep van het bestuur

Kunt u onze mails en berichten op de website lezen ? En zou u een oud-collega die dat niet of moeilijk kan willen helpen, bijvoorbeeld door een afdrukje bij hem of haar in de bus te doen? Of misschien doet u dat al?

Dan kunt u helpen het volgende probleem op te lossen:
Een aantal leden heeft moeite met het ontvangen van onze elektronische communicaties. Dat kan zijn doordat men sowieso niet handig is met computers, tablets etc., maar ook als de benodigde apparatuur niet bereikbaar is, bijvoorbeeld tijdens het verblijf in een zorginstelling, of als de bibliotheek gesloten is. Tot nu toe worden de stukken per post verstuurd naar degenen die hebben gemeld daar behoefte aan te hebben, maar dat leidt natuurlijk wel tot extra werk én oplopende kosten voor de vereniging.

Een stuk of  20 vrijwilligers-in-het-veld is ruim voldoende voor de oplossing. U kunt dit, in overleg met degene voor wie u de SLBO-print-buddy bent, zelf invullen: in principe doet u een afdruk van het SLBO-bericht bij hem/haar in de bus, maar, alleen als u dat allebei ziet zitten. U kunt  het ook persoonlijk afleveren, of, eventueel telefonisch, voorlezen. We hebben gemerkt dat dit in de praktijk al gebeurt en willen graag horen wie zulke afspraken al hebben, en natuurlijk wie er als brenger of ontvanger aan mee willen doen.

Graag uw reactie daarom naar privacy@slbo.nl, ook als u al actief bent en ook als u die activiteit niet verder wilt uitbreiden, zodat wij, als u verhinderd bent, voor continuïteit kunnen zorgen. Wij nemen dan persoonlijk contact met u op om te bespreken met wie we u zouden kunnen verbinden.

Het bestuur van de Vereniging SLBO

Concept Jaarverslag 2020

Begin Februari was het bestuur van de Vereniging bij elkaar om plannen te maken voor 2021. Daarbij kwam de vraag aan de orde of we op 11 mei een voorjaarsuitje en een Algemene Ledenvergadering (ALV) kunnen organiseren. Het lijkt niet heel waarschijnlijk dat al onze leden dan al volledig zijn ingeënt. Daarom lijkt het beter om het uitje te verplaatsen naar november/december. Of dan ook de ALV verplaatst moet worden bespreekt het bestuur in maart.

Verder heeft het bestuur het concept-jaarverslag 2020 akkoord bevonden. Dit concept vindt u als bijlage, zodat u in ieder geval op de hoogte blijft. Jaarverslag 2020

Johan van der Burgh overleden

Op 6 januari is Johan van der Burgh overleden. Deze vroegere portier van de NBD is 94 jaar oud geworden. Zijn loopbaan bij de NBD begon in 1982 en liep tot na zijn 65e verjaardag. Op de pagina Wij Herdenken is een In Memoriam geplaatst.

Gé Verdonk overleden

Op 19 januari is in Haarlem onze oud- (NBLC) collega en oud-lid van de SLBO Gé Verdonk overleden aan de gevolgen van covid-19. Gé was in de periode 1979 – 1990 werkzaam als productiebegeleider bij de Dienst Productie en bij de Uitgeverij. Hij stond ook bekend als tafeltennisser en als iemand waarmee je goed kon praten. Gé was in 2009 een van de eerste leden van de SLBO.  Door zijn ziekte (Alzheimer) moest hij vorig jaar afscheid nemen van onze vereniging. Op de pagina Wij Herdenken vindt u een In Memoriam.

Yan Oh overleden

Op 6 januari 2021 is in zijn woonplaats Deventer onze oud-collega (NBLC) en oud-lid van de SLBO Yan Oh overleden aan de gevolgen van Covid 19. Yan was bij de meeste oud-collega’s van het NBLC bekend als Han Oh. Zijn complete naam was Yan Oh Djie Han. De op 7 juni 1937 in Soerabaja geboren Yan kwam in de tweede helft van de jaren ’70 bij het NBLC in dienst als inkoper voor de drukkerij. In de daarop volgende decennia heeft Yan verschillende werkzaamheden vervuld o.a. als archivaris en documentalist van de vele NBLC publicaties. Na zijn pensionering ging hij met zijn vrouw en twee dochters wonen in Deventer, waar hij in 2014 de gastheer was van onze voorjaarsexcursie. Door zijn slechte gezondheid was het hem de laatste jaren niet meer mogelijk om actief aan onze verenigingsactiviteiten deel te nemen. Op de pagina Wij herdenken vindt u een  IM.