Herdenkingsplek

Het bestuur heeft besloten op de website plaats in te ruimen voor het herdenken van mensen uit de bibliotheekwereld van wie de degene die een in memoriam (IM) instuurt vindt dat onze leden daarvan kennis willen nemen.

Het hoeft dus niet uitsluitend te gaan om iemand die lid was van de Vereniging SLBO en ook kunnen we als bestuur niet elk overlijden vermelden. We laten het in principe dus over aan degenen die een In Memoriam  insturen.

.

In memoriam Kees de Best (1948-2021)

Pas kort geleden hoorden wij van het overlijden, op 17 juli 2021, van Kees de Best.
Kees was bij alle NBLC-ers bekend.
Hij begon bij het NBLC, als ik me goed heb laten informeren,  op de salarisadministratie, ontwikkelde zich tot personeelswerker en werd vervolgens hoofd van de afdeling Personeelszaken, waar hij al werkte toen ik in 1981 aankwam op het bureau. Bij een van de reorganisaties werd hij stafmedewerker Sociaal beleid.

In 2002 vertrok hij om wethouder in Rijnwoude te worden.
De PvdA heeft zijn verdiensten voor de partij uiteengezet op
https://alphenaandenrijn.pvda.nl/nieuws/in-memoriam-kees-de-best-1948-2021/

 

Kees was een heel hartelijke man. Van de grote krimpoperatie die kort na de verhuizing naar het kasteel aan de Platinaweg in gang moest worden gezet heeft hij slapeloze nachten gehad. De bezuinigingen leidden tot ontslagen en Kees moest die uitvoeren. Dat is niet bepaald de rol die iemand graag wil aannemen tegenover degenen die steeds je collega’s zijn geweest.

Na zijn pensionering heeft Kees met grote toewijding gezorgd voor zijn vrouw Yvonne, die door een ouderdomsziekte was getroffen.  Toen bij hemzelf een slopende ziekte was geconstateerd heeft hij, in de weinige weken die hem zouden overblijven, zich er met succes voor ingezet dat Yvonne een veilig thuis zou hebben als hij er niet meer zou zijn.

JvP

20210908 Annie ten Broeke-Spelthuis

Bij het overlijden van Annie ten Broeke-Spelthuis

Op 8 september 2021 is een medewerkster van de toenmalige Stichting NBD overleden, wier gezicht allen, die (tot ongeveer 1993) op het kantoor in Leidschendam gewerkt hebben, zeker nog bekend zal zijn.

Toen de NBD in 1981 naar Leidschendam verhuisde ontstond niet alleen behoefte aan een portiersdienst bij het toegangshek, waar alle vrachtwagens binnenkwamen en het laden en lossen van de goederen geregeld werd, maar ook aan een balie bij de ingang van het kantoorgebouw, waar iemand bezoekers ontving en wegwijs maakte om de plaats van hun bestemming te bereiken. Op die plek kon het bedrijf dan meteen de centrale ontvangst van de binnenkomende telefoongesprekken verwerken.

Uit het netwerk van Rini Bleeker maakten wij kennis met Annie ten Broeke-Spelthuis, in vergelijkbare mate energiek en doortastend als degene, die haar bij het bedrijf gerecommandeerd had. Zij maakte van haar hart geen moordkuil en was niet beschroomd opmerkingen te maken als de gang van zaken in het huis naar haar inzicht gebaat zou zijn bij verbeteringen. Iedereen kende haar en zij kende iedereen omdat ze de hele dag vanuit de telefooncentrale op zoek was naar degenen, voor wie gesprekken binnenkwamen.

Geboren op 21 april 1928 zal Annie ten Broeke zo rond 1993 met pensioen gegaan zijn. In 2008 werd zij uiteraard lid van onze Vereniging Senioren. Hoewel zij altijd goed had laten merken wat haar niet zinde, keek zij toch zonder meer in positieve zin terug op haar jaren bij de NBD. Toen zij -inmiddels als weduwe- na een lelijke val niet meer in haar eigen huis kon blijven wonen en naar een verzorgingsinstelling moest verhuizen- ben ik een paar keer bij haar op bezoek geweest. Ook daar spreidde zij een licht kritische, maar in wezen toch altijd positieve instelling ten toon ten opzichte van haar nieuwe levensomstandigheden.

Na de inval van de corona heb ik haar niet meer opgezocht. Jammer – had ik dat toch maar wel gedaan. Nu is het te laat. Natuurlijk was het heel spijtig, dat zij niet meer in haar eigen omgeving kon blijven wonen. Ze ondervond  -naar ik van haar hoorde- ook na de ongewilde verhuizing veel steun en aandacht van haar vier kinderen, die op de rouwkaart laten weten, dat zij heel dankbaar zijn dat zij hun moeder / schoonmoeder en oma van de kleinkinderen 93 jaar in hun midden mochten hebben.

Correspondentieadres:
Familie ten Broeke – Wilhelminastraat 7,  2595 EN ’s-Gravenhage.

Aart Blom

20210826 Pieter van der Zwan

Bij het overlijden van Pieter van der Zwan
Door de goede zorg van Petra van der Sar kwam van NBD Biblion het bericht bij onze vereniging binnen dat Pieter van der Zwan op 26 augustus 2021 is overleden.
Geboren in 1931 heeft hij de leeftijd van 90 jaar bereikt. Dat betekent dat hij in of rond 1996 met pensioen moet zijn gegaan, dus ruim vóór de oprichting van de SLBO. Zoals reeds eerder gemeld heeft NBD Biblion alle gegevens over vroegere werknemers in verband met de privacywetgeving moeten vernietigen en is het niet meer na te gaan hoe lang hij bij de NBD werkzaam is geweest noch in welke omgeving zijn voorgaande werkzaamheden zich hebben afgespeeld.
Pieter van der Zwan is werkzaam geweest bij het toenmalige onderdeel “Beeld & Geluid” op het kantoor van de Stichting NBD. Toen hij met pensioen ging was het aantal gepensioneerden van het bedrijf nog zo gering, dat het geen probleem was hen gewoon uit te nodigen voor bijeenkomsten en jubilea. Later is dat natuurlijk heel anders geworden. Wèl is terug te vinden, dat hij bij de oprichting van de Vereniging SLBO meteen lid is geworden. Op latere versies van de ledenlijst ontbreekt zijn naam.
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgehad op 3 september. Correspondentieadres is Mevrouw Riet van der Zwan, Houtwerf 20, 2265VL Leidschendam.
Aart Blom