In memoriam  Ad Blokland  28 juni 2020

“Je moet Ad Blokland hebben”. Tine van Hees, de altijd enthousiaste muziekdocente van de BDA , was zoals gewoonlijk direct en duidelijk in haar antwoord op mijn vraag of zij een tip had voor een nieuwe bibliografisch medewerker voor het NBLC die Han Peters moest gaan ondersteunen nu in 1977 het muziekaanbod in het aanschafinformatieweekblad Infono sterk was gegroeid. Het werd natuurlijk Ad Blokland. Hij paste precies in ons kleine team, maar ook in het grotere gebeuren bij het NBLC. In de net opgerichte NBLC-band ging hij gitaar spelen en bij ons illustere NBLC-cabaret hadden we er een nieuw talentvol lid bij. In 1982 verruilde Ad de afdeling Muziek voor ABZ en werd hij Ambtelijk secretaris van de sectie muziekbibliotheken en fonotheken. In die functie bleek dat hij een voortreffelijk organisator was. Hij zat in meerdere werkgroepen (zoals de werkgroep Muziektrefwoorden) en werd betrokken bij Fontes Artis Musicae, het internationale tijdschrift van het muziekbibliotheekwerk. Van het organisatiecomite van de gemeenschappelijke internationale conferentie van de IAML (vereniging van muziekbiliotheken, archieven en doumentatiecentra) en de IASA (de vereniging van geluids- en audiovisuele archieven) die in 1987 in Amsterdam plaats vond was hij de secretaris. Tijdens de goed bezochte conferentie was hij de centrale vraagbaak en de spil van het gebeuren. Daarna werd Ad steeds vaker gevraagd voor internationale commissies. In 1993 kwam daar plotseling een eind aan toen NBLC/Bibliondirecteur Rudi van der Velde hem benoemde tot organisatiespecialist in het directieteam. De feestelijke opening van de nieuwe vestiging van het bedrijf aan de Platinaweg was het belangrijkste door Ad georganiseerde gebeuren in zijn nieuwe functie. Vrij kort daarna vertrok Ad uit de bibliotheekorganisaties. Organiseren en begeleiden van (re)organisaties stond sindsdien centraal in zijn werkzaamheden. De kennis opgedaan bij de studie bedrijfskunde van de Open Universiteit heeft hem daar zeker bij geholpen. Voor zijn eerste baan na Biblion bleef hij in de buurt als wijkmanager van het bedrijventerrein Kerketuinen. Daarna was hij o.a. winkelstraatmanager van de Paul Krugerlaan in Den Haag en na zijn verhuizing naar Amsterdam enige tijd directiesecretaris van de ReconditioneringsGroep Nederland. Zo nu en dan dook hij nog wel op bij feestelijkheden bij Biblion en NBD-Biblion, meestal om samen met Ted Leijendekker een of meer hilarische liedjes te zingen uit het vroegere cabaretrepertoire. De laatste paar jaar had Ad een kleine boekwinkel in Zaandam. Hij was toen al ziek (blaaskanker), maar dat belette hem niet om zijn organisatorisch talent weer te ontplooien bij de organisatie van Rode Kruis gala’s. Op 28 juni is hij aan de gevolgen van een herseninfarct overleden. Ad is 69 jaar oud geworden. Wolter van der Zwaan.- SLBO /