In memoriam  Truus Herder (27 december 1943 – 23 februari 2019)

In december 1990 kwam Truus Herder bij de NBD in Leidschendam binnen. Een eenvoudige feitelijke mededeling zou je denken. Van Petra van der Sar, die – wanneer we dat nodig hebben – onze vereniging altijd zeer ter wille is om gegevens op te zoeken over de geschiedenis van mensen, die bij NBD Biblion en allerlei voorgangers gewerkt hebben, begreep ik dat het vinden van dergelijke gegevens helemaal niet zo simpel meer is. Bedrijven moeten nu op grond van de privacywetgeving tien jaar na vertrek van personeelsleden gegevens vernietigen of in elk geval in wezenlijke mate ontoegankelijk maken, tenzij die gegevens om wetenschappelijke en historische reden bewaard moeten blijven. Ja, zeggen we dan: de Seniorenvereniging is er nu net voor om – in ieder geval voor collega´s – de geschiedenis levend te houden van de periode, waarin wij allemaal gewerkt hebben. Of de wetgever en de werkgever een dergelijke redenering onmiddellijk zullen willen overnemen is echter de vraag. De nu volgende herinneringen zijn dus een product van tamelijk onofficiële bronnen en geheugens, die – zoals bekend – weleens tekort kunnen schieten. Eén ding weet ik en weten de collega´s met wie ik inmiddels gebeld heb om de herinnering wat op te frissen: Truus was een alleraardigste, charmante en zeer aan het bedrijf toegewijde vrouw. De eerste jaren heeft zij gewerkt in de omgeving van Jan van Riet, in de hoek van titelspeurwerk. Later in de Bibliotheekboekhandel. Daarom even met Ria Hörter gebeld. Deze is volgens haar eigen herinnering in 1999 met pensioen gegaan, maar kan dit jaartal niet meer met volledige zekerheid preciseren. De privacy wetgeving slaat ons nader onderzoek uit handen. Zij heeft tot haar vertrek meegemaakt, dat Truus gewoon naar kantoor kwam. Kort daarna had zij echter vernomen dat Truus wegens moeilijkheden met haar mobiliteit zich niet meer dagelijks naar Leidschendam kon verplaatsen. Zo is te reconstrueren dat deze hindernis ongeveer in 2000 moet zijn ontstaan. Omdat Truus het verschrikkelijk vond dat zij haar werk zou missen is er vervolgens een oplossing gevonden, dat zij thuis aan “Medianieuws” kon werken. Op die manier was er toch sprake van contact met het bedrijf en de collega´s. In mijn eigen archiefje vond ik een lijst van alle actieve personeelsleden in november 2002. Daar stond Truus Herder nog altijd bij. Zij heeft dus een aantal jaren op afstand een band met het bedrijf kunnen houden. Hoe en wanneer dat tot een einde is gekomen, valt nu niet meer na te gaan. Truus legde makkelijk contact, had belangstelling voor het wel en wee van haar collega´s en beschikte over een moederlijke uitstraling die heel positief werkte. Toen onze vereniging in 2008 werd opgericht was zij natuurlijk van de partij. Via de website en de Nieuwsbrief kon zij toch af en toe nieuwtjes vernemen, die haar altijd geïnteresseerd hadden en nog steeds interesseerden. Bij de opening van de nieuwe huisvesting van NBD Biblion in Zoetermeer was het haar gelukt vervoer te regelen en kon zij met eigen ogen zien, waar de nog actieve collega´s hun werkdagen zouden gaan doorbrengen. Er is een voor ons als collega´s een heel betrokken persoonlijkheid heengegaan. Des te meer zal dat het geval zijn voor haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen. Die hebben haar natuurlijk veel langer en in nog aanmerkelijk veelzijdiger rol meegemaakt. Het is ongetwijfeld met volledige instemming van allen, die bij de NBD in Leidschendam gewerkt hebben, dat we deze herinneringen op de website van onze vereniging vastleggen. Daarmee kunnen als verzamelde collega´s haar nabije familie onze welgemeende deelneming laten weten bij dit wel erg vroegtijdige verlies. AB SLBO / 13 maart 2019