In memoriam Frans Stein 22 october 2019

Op dinsdag 22 oktober is een van de markante personen uit het NBLC verleden overleden: Frans Stein. Frans begon zijn bibliotheekloopbaan in 1970 bij het Katholiek Bibliotheek en Lectuurcentrum (KBLC), waar hij redacteur werd van Mens en Boek. In 1972 was het KBLC een van de instellingen die toetraden tot het NBLC en werd de naam veranderd in Katholiek Lectuur Centrum (KLC). Frans werd redactiesecretaris van het nieuwe informatieblad voor de bibliotheekwereld: Bibliotheek en Samenleving. Toen dat blad in 1997 werd samengevoegd met het ook door het NBLC uitgegeven Info Bulletin tot BibliotheekBlad werd Frans de hoofdredacteur. Dat bleef hij tot hij een jaar later met de VUT ging. De meeste oud-collega´s zullen zich Frans herinneren als een vriendelijke man met een kort baardje, die duidelijk een eigen mening had (noodzakelijk als redacteur), maar die deze mening meestal op een rustige, haast bescheiden, manier uitte. Maar je moest je niet vergissen: Frans’ mening was regelmatig bepalend voor de uitkomst van de veelvuldige discussies in de talrijke overlegvormen. Vriendelijk was ook de manier waarop Frans om kopij vroeg: “zou je misschien deze week een stukje kunnen schrijven over….” Je moest jouw bijdrage wel op tijd inleveren want Frans kon heel vasthoudend de deadline in herinnering brengen. Een van Frans’ liefhebberijen was piano spelen. Hij was dan ook mijn voorganger als pianist van het roemruchte NBLC-cabaret en muziek was een vast onderwerp tijdens onze gesprekken. Uit de toespraken tijdens de afscheidsbijeenkomst in het crematorium in Gouda op 28 oktober werd ook duidelijk dat Frans de verpersoonlijking was van het gezegde “een goede buur is beter dan een verre vriend”. Frans was duidelijk een goede buur die zijn best deed om anderstaligen te verstaan en om anderen te helpen bij het verbeteren van hun pianospel. Frans was al enige tijd ziek. De chemokuren hadden ondanks optimistische verwachtingen niet het gewenste resultaat. Frans is 81 jaar oud geworden. Bij het afscheid nemen in het crematorium waren zeven oud-collega´s aanwezig waarbij drie leden van onze vereniging. Voor hen was Frans een verre vriend die niet vergeten zal worden. Wolter van der Zwaan SLBO / 8 november 2019