Luc Röst overleden

Actuele correspondentie met het pensioenfonds

Het bestuur van SLBO heeft het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) geschreven bezorgd te zijn over de indexatie 2024.
De hele tekst vindt u hieronder.
20240105 aan bestuur POB inz matige verhoging pensioenen

Het bestuur POB antwoordde. De tekst vindt u hieronder.
Het antwoord van POB maakte het bestuur van SLBO  niet erg tevreden, daarom verstuurde het onderstaande brief.
Daarin vraagt het bestuur SLBO om nadere uitleg van POB en dringt aan op een gesprek.
Omdat dit vraagstuk breder leeft, heeft Bibliotheekblad er ook aandacht aan gegeven.
Op 28 maart reageerde het pensioenfonds op de brief van 14 februari.
POB wil graag een bijeenkomst organiseren waarbij meer mensen worden uitgenodigd, in de tweede helft van mei,
op een locatie centraal in het land, liever dan een toelichting op onze ALV.

Ledenbijeenkomst 22 mei 2024

Save the date!  Noteer in uw agenda:

22 mei 2024 ontmoeting SLBO bij NBD-Biblion, in Zoetermeer.
Voor degenen die slecht ter been zijn zorgt het bestuur dan voor vervoer vanaf de OV-halte Seghwaert,

We houden dan onze ALV en wij nodigen het Pensioenfonds uit om uitleg te geven
over het antwoord op de brief van het bestuur over de  prijscompensatie.

Rond de lunch (ervoor of erna) draagt Jos Debeij  voor uit zijn theaterprogramma.

Slechts een paar leden hebben de contributie nog niet voldaan.
Was u het?  De penningmeester kijkt ernaar uit.

Mocht u de Vereniging extra willen steunen dan kan dat nog een belastingvoordeel opleveren, wanneer u dat doet met een periodieke gift.
Zie bijlage.  20230907 periodieke gift SLBO

Het bestuur hoopt u op 22 mei te kunnen begroeten!

De uitnodiging voor deze dag komt begin april.