Nieuwbouw KB

De Koninklijke Bibliotheek is in beweging. Het huidige pand voldoet  niet meer en daarom wordt er gedacht aan iets nieuws.
Wil je het volgen:

Eerste schetsen nieuwe boekenmagazijn bekend | KB, de nationale bibliotheek

Hans van den IJssel overleden

Zojuist kreeg het bestuur bericht van het overlijden van Hans van den IJssel.
Hij was geruime tijd penningmeester van onze Vereniging.
De crematie vond in besloten kring plaats.

Berichten uit het bestuur: voorjaarsuitje, contributie

Uitstapje voorjaar 2023

Het bestuur is er weer in geslaagd een mooie locatie te vinden voor onze voorjaarsbijeenkomst met de ALV, op een bereikbare plek
met gelegenheid voor een wandeling in een bijzonder park.

Dit uitstapje vindt plaats op
Datum: woensdag 10 mei 2023, van 10.30 u. – 15.00u,
Plaats: Paviljoen Te Werve Huys te Wervelaan 110  2283 TM Rijswijk.

Het paviljoen is toegankelijk voor rollators en rolstoelen.Vooraf aan de lunch houden we de Algemene Leden Vergadering (ALV). Na de lunch is er gelegenheid een wandeling door het park (= privéterrein) te maken o.l.v. een IVN-gids. Wandelen op eigen gelegenheid over het terrein is verboden en dus strafbaar. Bij slecht weer kan de gids een presentatie over het park in het paviljoen verzorgen.

Het terrein is toegankelijk voor rollators en rolstoelen.
Er is geen absolute eindtijd.

Een uitnodiging met nadere informatie volgt begin april.

Komt u ook?

Contributie

De penningmeester meldt dat enkele leden reeds de contributie 2023 hebben overgemaakt, soms zelfs vergezeld van een donatie. Daarvoor hartelijk dank!

Heeft u daar nog niet aan gedacht, dan is dit misschien het moment. De contributie bedraagt  €  15,–, te storten op
NL48INGB0004252509  ten name van:  Ver Senioren Landelijke Bibl Org

De penningmeester zal u dankbaar zijn.