Herdenkingsplek

Het bestuur heeft besloten op de website plaats in te ruimen voor het herdenken van mensen uit de bibliotheekwereld van wie de degene die een in memoriam (IM) instuurt vindt dat onze leden daarvan kennis willen nemen.

Het hoeft dus niet uitsluitend te gaan om iemand die lid was van de Vereniging SLBO en ook kunnen we als bestuur niet elk overlijden vermelden. We laten het in principe dus over aan degenen die een In Memoriam  insturen.

.

In memoriam  Jenny Bok 27 juni 2020

Levendig, altijd bezig, veel lachen, scherp commentaar, originele oplossingen aandragen, in de lunchpauzes hardlopen in Clingendael, dat alles met een schittering in haar ogen….zo herinner ik mij Jenny. Zij was altijd duidelijk aanwezig. Lees meer

20200331 In Memoriam Henk Segbars  31 maart 2020 wz

Op 31 maart j.l. is ons lid Henk Segbars uit Oss overleden. Henk was in de vestiging van Van Laarhoven aan het Wilhelminapark in Tilburg vele jaren chef van de binderij. Hij was een specifieke binderijman met veel ervaring op vouwmachines en had er al gauw de werkzaamheden met betrekking van de boekverwerking bijgekegen. Dat lukte hem snel mede door zijn persoonlijkheid en zijn kennis. Hierdoor had hij ook ruim voldoende overwicht bij zijn meestal uit vrouwen bestaande teams. Zoals oud-collega’s hem omschrijven: een sterke persoonlijkheid die uitstekend kon omgaan met zijn medewerkers. Toen de binderij en de boekwinkel verhuisden naar de Jules Verneweg is hij nog meeverhuisd. Daar is hij ook met pensioen gegaan. Op zijn laatste werkdag is hij nog op de fiets waarmee hij dagelijks van het station naar het werk reed helemaal naar zijn huis in Oss gereden. Het was wel een fiets waaraan een aantal ballonnen hingen. Zijn vakanties bracht hij meestal door op een vaste plek: een camping aan de Rijn in het plaatsje Sankt Goar vlakbij de Loreley. In Oss was hij na zijn pensionering o.a. actief in de buurtvereniging. In januari 2019 stond hij nog glimlachend op een foto in een locale krant in Oss vanwege de geboorte van zijn achterkleinkind. Henk was een van de oud- Van Laarhoven collega’s die vrij regelmatig (meestal met zijn vrouw Gerrie) deelnam aan de activiteiten van de SLBO. Gerrie is in juli 2019 overleden. Hijzelf dus in maart van dit jaar. Henk is 82 jaar oud geworden.

W. van der Zwaan (met dank aan Ad Smulders, Paul Donkers en Nettie Moors). SLBO / 19 mei 2020

 

In memoriam Eduard Duijker (3 september 1944 – 16 december 2019)

Op 24 december 2019 heeft in besloten kring de crematie plaatsgehad van Eduard, tot zijn pensioen in 2005 Adjunct-directeur aanvankelijk van de Vereniging NBLC, later van de Stichting NBLC, daarna van Biblion BV en tenslotte bij NBD-Biblion BV (inmiddels weer Stichting geworden). Lees meer