Herdenkingsplek

Het bestuur heeft besloten op de website plaats in te ruimen voor het herdenken van mensen uit de bibliotheekwereld van wie de degene die een in memoriam (IM) instuurt vindt dat onze leden daarvan kennis willen nemen.

Het hoeft dus niet uitsluitend te gaan om iemand die lid was van de Vereniging SLBO en ook kunnen we als bestuur niet elk overlijden vermelden. We laten het in principe dus over aan degenen die een In Memoriam  insturen.

.

In memoriam Gé Verdonk

Op dinsdag 19 januari 2021 is in zijn woonplaats Haarlem onze oud-collega van het NBLC (vereniging en stichting) en oud-lid van onze vereniging, Gé Verdonk, op 82-jarige leeftijd overleden. Gé was van 1979 tot 1997 bij de Dienst Productie en Uitgeverij werkzaam als productiebegeleider. Hij was opgeleid als boekdrukker. Hij kende het oude drukkersvak: hij had nog met loodzetsel gewerkt. Toen dat drukkersvak evolueerde schoolde hij zich bij, o.a. in offset en in het werken met de PC. Als drukker was hij voor hij bij het NBLC ging werken in dienst geweest van de Amsterdamse drukkerijen Duwaer en NCR.
In de eerste jaren bij het NBLC had hij vakmatig het meeste contact met de op 6 januari j.l. overleden Yan Oh. Zij woonden ook beiden in Nieuw Vennep. Gé had echter op veel meer terreinen contact met collega’s. Hij was bijvoorbeeld een van de beste tafeltennissers van het NBLC. Als ervaren competitiespeler deed hij enthousiast mee aan de door de personeelsvereniging georganiseerde toernooien en in de lunchpauzes was hij vaak te vinden in de garage van het gebouw aan de Taco Scheltemastraat waar een tafeltennistafel stond. Na zijn pensionering is Gé actief tafeltennisser gebleven. Tot twee jaar geleden heeft hij zijn lievelingssport beoefend. Maar Gé had meer interesses. Hij hield van de natuur en was lid van de NIVON natuurvrienden. Hij ging kamperen, wandelen in de bergen, vissen en besteedde behoorlijk wat tijd aan het bestuderen van vogels. En over muziek konden wij uitgebreid van mening verschillen. Gé hield zowel van klassiek als van jazz. Tijdens discussies keek hij je aan met een lichte glimlach waarin soms ook elementen van spot in te vinden waren. Gé had een opvallend gevoel voor humor, vooral voor droge humor. Hij had ook het vermogen om met een paar woorden de zwakke plekken in de redenatie van een ander aan te stippen. Gé kwam uit een rood nest. Hij was lid van de socialistische jeugdvereniging AJC, waar hij ook zijn vrouw Jos heeft leren kennen. Hij was later lid van de Grafische (vak-) Bond en nog later van de ABVA/KABO. Hij was een rustige man die goed kon luisteren. In voorkomende gevallen wist hij conflicten binnen zijn dienst te sussen en op te lossen. Dat kwam ook tot uiting tijdens de reorganisatieproblemen van het NBLC in het midden van de jaren ’90. De aangekondigde ontslagen werden door hem en de andere ontslagenen succesvol aangevochten bij de rechtbank.
Gé was een van de eersten die in 2009 lid werden van de SLBO. Hij was, meestal samen met zijn vrouw, aanwezig bij vrijwel alle vergaderingen, lunches en excursies. Op veel foto’s uit de eerste negen jaar van de vereniging is hij dan ook te vinden. Een paar jaar geleden bleek Gé te lijden aan Alzheimer. Door het geheugenverlies gedwongen heeft hij zijn lidmaatschap moeten beëindigen. Anderhalf jaar geleden werd hij opgenomen in een verpleeghuis in Haarlem. Daar is hij op 19 januari aan covid-19 overleden.
Herinneren zal ik Gé moeiteloos als de man die mij bij conflicten en discussies met een scheef hoofd en een milde glimlach aankeek en aanhoorde en dan standaard de vraag stelde “weet je dat wel zeker?”
Wolter van der Zwaan

In memoriam Yan Oh.

“Oh goed hoor”

Toen de SLBO op 16 april 2014 op voorjaarsexcursie ging naar Deventer werden we op de Brink verwelkomd door ons lid Yan Oh en zijn vrouw Olly. Yan was onze gastheer deze dag. Een zorgzame gastheer die ons om te beginnen opstelde voor de Waag waar een professionele groepsfoto van ons gezelschap werd gemaakt. De hele verdere dag tot aan het vertrek van de bussen aan de Ijsselkade overzag Yan het gebeuren en zorgde hij er ook voor dat alles goed ging. We waren ook niet toevallig in Deventer terecht gekomen. Yan, die vrij snel na zijn pensionering in Deventer was gaan wonen, had zelf aan Nettie en mij voorgesteld om zijn woonplaats te kiezen voor onze reis in 2014. In de voorbereidingstijd had hij regelmatig contact met onze secretaresse en had hij een aantal contacten gelegd waardoor het programma zonder enige wanklank verliep. Op de terugweg vonden we ook allemaal nog een boekje van een Deventer firma in onze bagage. Ook daarvoor had Yan gezorgd. De  collega’s die Yan echt kenden waren niet  verrast. Zij wisten, dat het organiseren van (grote) feesten, reünies en bijzondere bijeenkomsten een geliefde activiteit van Yan was. Hij was er een meester in. Toch  vertelde hij er bijna nooit over, net zo min als over de verre reizen die hij en zijn vrouw maakten en ook niet over zijn slechter wordende gezondheid. “Oh goed hoor” kreeg je standaard te horen als je hem vroeg naar zijn gezondheid, terwijl het voor de meesten wel duidelijk was dat het niet zo goed ging.  Op  woensdag 6 januari is hij in Deventer overleden aan covid-19.

Yan Oh, die bij de meeste van zijn oud-collega’s van het NBLC bekend was als Han Oh, werd op 7 juni 1937 geboren in Soerabaja het toenmalige  Nederlands Indië. In 1954 werd ook voor hem en zijn familie het leven moeilijk in Indonesië. Zijn ouders zetten hem op het vliegtuig naar Nederland. Hij studeerde aan de grafische school in Amsterdam en ging werken bij de grote drukkerij J.H. de Bussy in de Rustenburgerstraat. Wij hebben ooit geconstateerd, dat onze voetstappen elkaar vast gekruist hebben: ik woonde daar vlakbij en ik heb een paar honderd meter verder in die zelfde straat zes jaar op de lagere school gezeten. In 1966 trouwde hij met Olly, die met zijn hulp een paar jaar eerder naar Nederland was gekomen. Wat later gingen ze in Nieuw Vennep wonen en kregen twee dochters.  Aan het eind van de jaren ’70 ging Yan bij het NBLC werken als inkoper voor de drukkerij. In de daarop volgende decennia had Yan meerdere functies. In zijn laatste functie was hij o.a. verantwoordelijk voor de archivering van de vele NBLC publicaties. Door zijn bescheidenheid viel hij bij nieuwe collega’s niet op, maar hij was er altijd en vervulde  vaak een verbindende rol binnen het bedrijf. Hij werd door zijn collega’s echt gewaardeerd. Ik herinner mij een beurs in het kader van “De NBLC komt naar u toe” in Den Bosch. We stonden beiden op een stand en we waren na de sluiting als eersten vertrokken, want Yan kende een restaurant in Den Bosch waar ik beslist ook moest eten. Nadat hij de auto achter het hotel aan de Markt had geparkeerd zijn wij vrijwel meteen doorgelopen naar dat restaurant. Het was natuurlijk een goed restaurant: Yan hield van lekker eten en wist waar dat te vinden was. We bleven er ook lekker lang, want een goede maaltijd verdient ook een goed gesprek. Toen we tegen half tien in het hotel de bar binnenstapten werden we verwelkomd door onze collega’s met een gemeenschappelijke zucht van verlichting. Zij hadden zich zorgen  gemaakt vooral over Yan. Ze hadden ons niet zien vertrekken en Yan had kennelijk geen goede reputatie wat betreft rijden in het donker.  Dat Yan van lekker eten hield was bij veel collega’s  wel bekend. Hij was dol op de vis van Simonis in Scheveningen, maar hij vond het niet leuk om daar tussen de middag alleen te gaan eten. Dus werden er regelmatig collega’s door hem uitgenodigd om een visje mee te eten.

Yan ging altijd uit van het goede in de mens en dus ook van zijn collega’s. Hij hield van grapjes en zijn kenmerkende lach hoor ik nog moeiteloos vanuit mijn geheugen. Hij was ook altijd kalm. Ik denk niet, dat ik hem ooit opgewonden heb zien stampen of horen vloeken, ook wanneer hij -zeker in de periode dat hij op de Platinaweg bij het nu Biblion genoemde bedrijf werkte- daar alle reden voor had. En toen we tijdens een stroomstoring samen in de lift vastzaten tussen twee verdiepingen wist hij mij (type paniek) moeiteloos te kalmeren door op de grond te gaan zitten en in donker te verkondigen dat ze ons wel zouden vinden om vervolgens allerlei verhalen te vertellen om de wachttijd door te komen.

De laatste paar jaar was “Oh goed hoor” niet goed genoeg meer. Reuma en andere gezondheidsproblemen kregen een steeds grotere rol in Yans bestaan. Ruim een jaar geleden werd hij opgenomen in een verzorgingshuis en daar maakte hij er in een rolstoel nog het beste van. De grapjes waren nooit ver weg al bracht de corona lockdown de contacten met vrouw en dochters wel te lang terug tot zwaaien achter glas. Na een kort ziekbed overleed Yan daar op 6 januari aan het virus. Door de coronabeperkingen hebben ik en een paar andere oud-collega’s zijn uitvaart op afstand via de livestream van de uitvaartonderneming moeten volgen. Het was een bijeenkomst met veel countrymuziek en indrukwekkende mooie woorden van zijn dochters die duidelijk maakten dat Yan iemand was waar veel van werd gehouden. En ja, natuurlijk had hij zelf de vorm van de plechtigheid bepaald.

Wolter van der Zwaan.-

 

I. M. Koos Wiltenburg (1931-2020)

Koos leerde ik pas goed kennen toen hij met pensioen ging. Daarvóór bestierde hij de NBLC-miljoenen, aan net zo’n simpel tafeltje als waaraan wij allen ons steentje bijdroegen, midden in de kantoortuin, om de haverklap onderbroken door zowat iedereen.
“Koos, hoe zit dit? Koos, hoe zit dat?”
Zijn Lexington opzij leggend gaf Koos dan geduldig uitleg en ging weer verder met het ingewikkelde waar hij mee bezig was, tot zich weer iemand anders meldde.
Buiten het bureau was hij de sturende kracht van de landelijke werkgroep administratieve organisatie, en in zijn vrije tijd bestuurder van een woningbouwvereniging, van de openbare bibliotheek Delft en misschien nog wel meer.
Na een ledenvergadering van het NBLC was het zaak je in de buurt van Koos op te houden, die, ik vermoed op instructie van Dick Reumer, meters bier de ruimte in zond.

Eind jaren ‘80 kwam er een uittocht op gang. Veel hooggekwalificeerde medewerkers maakten gebruik van de TUROB-regeling. Nauwelijks netto salaris inleveren en je pensioen volledig doorbouwen: wie niet op z’n 58e afzwaaide was een dief van zijn eigen portemonnee. Koos vertrok pas een jaar na die verjaardag toen Gerard van Dijk, zijn opvolger, goed in het zadel zat. In zijn tas zat de financiële administratie van de WOB, die hij tot de dag van de fusie met de VOB heeft verzorgd. Tot zijn AOW volledig pro Deo, daarna moesten we hem een zeer bescheiden vergoeding opdringen, die hij pas accepteerde toen we betoogden dat de schok anders te groot zou worden als het karwei ooit elders moest worden ondergebracht. Jaar in jaar uit togen Koos en ik naar de kascommissie, die nooit ook maar het kleinste foutje vond.

Op een dag belde Koos dat het ministerie 12 miljoen had overgemaakt, niet bestemd voor de WOB, maar voor het pensioenfonds dat daarmee de laatste jaren van de VUT moest uitvoeren. Onnodig te zeggen dat Koos er geen seconde over heeft gedacht het geld op te nemen en er met Stien een luxe levensavond in een subtropisch paradijs van te financieren of het zelfs maar aan te wenden in zijn rol van PV-Sinterklaas.

Mede wegens zijn verdiensten voor de WOB is Koos in 2005 geridderd (foto).

Jos van Pelt