BESTUUR

De Vereniging Senioren Landelijke Bibliotheekorganisaties (S.L.B.O.) werd opgericht op 15 december 2008.

Het bestuur bestaat uit:

Het bestuur vergadert en bestuurt
van links naar rechts: Karin van Doorn, Gerard van Dijk, Rian van de Sande, Jos van Pelt, Inge van Asperen.


Voorzitter: Rian van de Sande voorzitter@slbo.nl
Secretaris: Gerard van Dijk secretaris@slbo.nl
Penningmeester: Jos van Pelt penningmeester@slbo.nl
Lid: Inge van Asperen inge@slbo.nl
Lid: Karin van Doorn karin@slbo.nl

De redactie van de Website:

Redactie: Wolter van der Zwaan boekzwaan@planet.nl
Webbeheer: Chris Duijndam ck.duijndam@casema.nl

Officiële stukken

Statuten: Statuten SLBO 20090220statuten slbo-1
Privacyverklaring: SLBO Privacyverklaring-AVG SLBO Privacyverklaring-AVG 2.0
Redactiestatuut: SLBO Redactiestatuut 20200321 SLBO-beleid website-def
Wervingsfolder SLBO folder 20200810 folder SLBO