Overleden..

Donderdag 13 mei jl is Jos Reumer overleden. Zij was de echtgenote van Dick Reumer, de oud directeur van NBLC.

Op 29 mei jl is Jan Nuiver overleden. Hij was heel lang directeur van de OB Groningen.

Algemene Ledenvergadering 11 mei

Op 11 mei 2021 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Omdat fysiek bij elkaar komen niet mogelijk was, waren de leden uitgenodigd om via Zoom mee te doen. Daarvan maakten ongeveer 20 leden gebruik. Het was een vrij korte bijeenkomst. Na afloop werd er nog even ‘gebabbeld’.

Karin Van Doorn werd benoemd als lid van het bestuur.  Inge van Asperen en Jos van Pelt werden herbenoemd voor een tweede termijn.  Het Jaarverslag 2020  en de jaarrekening werd goedgekeurd en de begroting voor 2021. De voornemens en voorstellen van het bestuur werden aangenomen.  Alles is te lezen in het verslag dat Inge heeft gemaakt.

Het bestuur hoopt dat het spoedig mogelijk is weer eens bij elkaar te komen, bijvoorbeeld voor een lunch, dit najaar! Tot dan!

Oproep van het bestuur

Kunt u onze mails en berichten op de website lezen ? En zou u een oud-collega die dat niet of moeilijk kan willen helpen, bijvoorbeeld door een afdrukje bij hem of haar in de bus te doen? Of misschien doet u dat al?

Dan kunt u helpen het volgende probleem op te lossen:
Een aantal leden heeft moeite met het ontvangen van onze elektronische communicaties. Dat kan zijn doordat men sowieso niet handig is met computers, tablets etc., maar ook als de benodigde apparatuur niet bereikbaar is, bijvoorbeeld tijdens het verblijf in een zorginstelling, of als de bibliotheek gesloten is. Tot nu toe worden de stukken per post verstuurd naar degenen die hebben gemeld daar behoefte aan te hebben, maar dat leidt natuurlijk wel tot extra werk én oplopende kosten voor de vereniging.

Een stuk of  20 vrijwilligers-in-het-veld is ruim voldoende voor de oplossing. U kunt dit, in overleg met degene voor wie u de SLBO-print-buddy bent, zelf invullen: in principe doet u een afdruk van het SLBO-bericht bij hem/haar in de bus, maar, alleen als u dat allebei ziet zitten. U kunt  het ook persoonlijk afleveren, of, eventueel telefonisch, voorlezen. We hebben gemerkt dat dit in de praktijk al gebeurt en willen graag horen wie zulke afspraken al hebben, en natuurlijk wie er als brenger of ontvanger aan mee willen doen.

Graag uw reactie daarom naar privacy@slbo.nl, ook als u al actief bent en ook als u die activiteit niet verder wilt uitbreiden, zodat wij, als u verhinderd bent, voor continuïteit kunnen zorgen. Wij nemen dan persoonlijk contact met u op om te bespreken met wie we u zouden kunnen verbinden.

Het bestuur van de Vereniging SLBO