Enquête 2019

Er zijn 58 enquêteformulieren terug ontvangen. Er zijn (nu) 109 leden, dus ruim de helft van de leden (53%) heeft gereageerd. We kunnen er daarom vanuit gaan dat de mening van de leden in het algemeen goed naar voren komt. De procentuele weergave van deze rechte tellingen, aantal respondenten: 58. Voor de uitslag van de enquête, Klik Hier! 20200321enqueteresult-alv

Bevindingen uit de enquête SLBO najaar 2019

Er zijn 58 enquêteformulieren terug ontvangen.  Er zijn (nu) 109 leden, dus ruim de helft van de leden (53%) heeft gereageerd. We kunnen er daarom vanuit gaan dat de mening van de leden in het algemeen goed naar voren komt.

De procentuele weergave van deze rechte tellingen is opgenomen in de bijlage.

Het bestuur trekt conclusies als volgt:

 • Uitstapjes moeten vooral ook ruimte geven voor gesprekken met oud-collega’s. (90%)
 • Bezoek aan interessante locaties met oud collega’s vinden de leden fijn (67%).
 • Bibliotheken zijn niet voor alle leden interessant (genoeg) (slechts 46% bezoekt graag een bibliotheek (-organisatie)
 • Als er een lezing in het programma zit mag deze niet te lang duren (58% zegt tussen 20 en 30 minuten)
 • Muziek tijdens het programma wordt niet op prijs gesteld ( 55%)
 • De ALV mag niet te lang duren; ruim de helft van de leden (54%) vindt rond 30 minuten voldoende.
 • Museumbezoek mag best zonder gids, maar mét scoort beter (66%).
 • Er is onder de leden nauwelijks behoefte aan een derde bijeenkomst per jaar (81% is negatief)
 • Een ongedwongen ontmoeting zonder programma zouden veel leden op prijs stellen (36%)
 • Omtrent de contributie zijn verschillende suggesties binnengekomen. Enerzijds wil men de contributie laag houden
  om leden met een laag pensioen niet af te schrikken, anderzijds komen juist van deze kant
  weinig bezwaren tegen enige verhoging. (2% is één lid)

Mening over contributiebedrag/verhoging:

Neen          %
€ 10,–       14%
€ 15,–       28%
€ 20,–       34%
€ 25,–       18%
€ 30,–         5%
€ 40,–         0%
€ 50,–         2%

20200501 Leven in een tijd van corona

Het voelt vreemd aan om zonder dat je er ook maar iets aan kon doen terecht te komen in een risicogroep. Wij zitten als leden van een vereniging van gepensioneerden nu allemaal in die coronavirusrisicogroep.

Ondanks het mooie weer moeten we voornamelijk binnenblijven. Boodschappen mogen we nog wel doen en dan kennelijk bij voorkeur tussen zeven en acht uur in de ochtend. Als notoir avondmens zal mij dat alleen lukken wanneer ik niet naar bed ga en dat ben ik echt niet van plan. Maar net als alle andere leden moet ik mij wel aan de aanwijzingen van onze overheid houden. Collega-leden die ik nu bij Jumbo tegenkom wuif ik uit de verte toe na met stemverheffing te hebben geïnformeerd naar de gezondheidstoestand. Het antwoord versta ik meestal niet ondanks mijn gehoorapparaat (ik ben behoorlijk doof geworden), maar ik roep vol goede moed “pas op voor het virus”. Thuis kijk ik naar het nieuws, lees de krant helemaal uit, los een puzzel op, maak eten klaar en praat via de telefoon met mijn kleinkinderen in Brabant. Ik heb nu wel tijd om artikelen te schrijven voor een paar bladen die soms al maanden geleden om een artikel hadden gevraagd, want inmiddels zijn de laatste paar weken een vakantie, een commissievergadering, een vergadering over de koningsfeesten (die ook wel niet door zullen gaan), een bestuursvergadering en een kascommissievergadering niet doorgegaan net als het bemannen van een stand op een beurs om het boek (over muziekpostzegels) dat ik samen met een pianist heb geschreven te promoten. Er stonden voor de komende weken nog drie van dat soort presentaties in de agenda, maar die gaan natuurlijk ook niet door net zo min als een symposium in Bonn in het kader van het Beethovenjaar waar ik een lezing zou houden. Dus is er tijd om te lezen, piano te spelen en echt tot rust te komen.

Eén van de prettige zaken in het voorjaar voor ons is al weer elf jaar de voorjaarsexcursie van de SLBO. En zoals ik al verwachtte: ook die gaat nu niet door. Vanochtend kregen we allemaal een mail van onze secretaris. Hieronder staat zijn tekst nog eens, maar het gaat snel deze dagen. Zijn tekst is nu op enkele punten al weer verouderd. Ik ben zo vrij geweest om waar dat het geval was de tekst aan te passen aan de nieuwe voorschriften. Laten we het vooral serieus nemen, we zitten tenslotte in die risicogroep: hou afstand (anderhalve meter), ga niet naar de speeltuin (!) en het strand. Pas op voor dat virus! (WZ.)

20200324 Uitstapje opgeschort

Beste leden: de lente is duidelijk in aantocht. Het mooie weer straalt je tegemoet. Dat is reden genoeg om er op uit te gaan. Het bestuur was dan ook al heel ver met de voorbereidingen voor het jaarlijkse uitstapje, dit keer naar Leiden. Maar er is iets dat ons hindert. Onze regering heeft verboden om met meer dan drie personen buiten samen te komen en raadt sterk aan om ruime afstand (anderhalve meter) te houden van anderen. Dat zijn geen omstandigheden waarin een bijeenkomst van onze Vereniging kan bloeien, wij willen immers juist onderling contact bevorderen. Het bestuur heeft besloten om de voorbereidingen voort te zetten, maar nu voor een bijeenkomst voorlopig eind juni (we denken aan 30 juni 2020), maar dat is afhankelijk van de “crisis”. Wij hopen dat we dan de crisis voorbij zijn en dat wij u allen in goede gezondheid kunnen treffen in Leiden. Gelet op de bijzondere omstandigheden van het moment kunnen we mogelijk niet voldoen aan de statuten, om uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene (jaar-) vergadering te houden. Wat we wel kunnen doen: zorgen dat we er zijn voor elkaar. De koning zei het mooi: alertheid, solidariteit en warmte, zó kunnen we de crisis aan. Zullen we het daarop houden? Zodra er zicht op is dat we definitief een datum kunnen prikken, laten we dat weten. Sterkte voor de dagen die komen gaan en tot ziens. Namens het bestuur, Gerard van Dijk Secretaris SLBO SLBO / 24 maart 2020