Artikelen door

20201206 Veertig jaar NBD tien jaar later

Nu tien jaar geleden, op 6 oktober 2010 vond in de kantine van NBD/Biblion de jaarvergadering van onze vereniging plaats. Het was een korte vergadering, waarna een presentatie door 10 sprekers over 40 jaar NBD (en NBLC/ Biblion) volgde. Tien personen die een bijzondere rol speelden bij de totstandkoming van de NBD en de tijd […]

Enquête 2019

Er zijn 58 enquêteformulieren terug ontvangen. Er zijn (nu) 109 leden, dus ruim de helft van de leden (53%) heeft gereageerd. We kunnen er daarom vanuit gaan dat de mening van de leden in het algemeen goed naar voren komt. De procentuele weergave van deze rechte tellingen, aantal respondenten: 58. Voor de uitslag van de […]

20191211 Herfstexcursie, winterlunch 2019

Herfstexcursie 2019. Op 11 december waren we bij Mingle Mush, de gevarieerde eetgelegenheid aan het Anna Van Buerenplein. Wij konden kiezen tussen nasi rames en phad tai. Het smaakte de 55 deelnemers best goed. Natuurlijk werd er ook weer veel gepraat. Na de lunch staken we het plein over om in het Literatuurmuseum te luisteren […]

20181211 Winterlunch Jubileum 10 jaar SLBO

Tien jaar SLBO werd gevierd in Voorschoten met toespraken en lekker eten. Klik op de foto voor vergroten en verkleinen         Klik op de foto voor vergroten en verkleinen Wilt u de alle foto’s downloaden (29,6mb), Klik dan hier.

20181001 In memoriam Anne de Vries (1944-2018)

Toen Anne in 1984 werd aangenomen in de functie van Hoofd Dienst Boek & Jeugd (zo heette dat toen), kenden we hem al een beetje, omdat hij ook als bezoeker een aantal keren bij ons was geweest. Hij was toen bezig aan zijn proefschrift over de geschiedenis van de opvattingen over kinderliteratuur vanaf 1880, en […]

20170630 Christine schrijft

Beste mensen Graag wil ik iets aanvullen bij de terugblik op de NBLC-jaren van Rob Blei. Rob heeft zich naast zijn dagelijkse werk ook zeer actief ingezet voor de ondernemingsraad. Hoeveel jaren hij er precies in zat weet ik niet, maar in de acht jaar dat ik er zelf deel van uitmaakte was hij er […]

20170401 Boek van Wim Keizer

Bij veel van onze leden zal de naam Wim Keizer nog wel bekend zijn. Zij herinneren hem als een altijd kritische commentator op gebeurtenissen in de openbare bibliotheekwereld, die hij duidelijk maar ook persoonlijk en meestal opbouwend beschreef in de vele bladen en andere media waarover die bibliotheekwereld beschikte. Sinds 2001 waren zijn commentaren maandelijks […]

20170128 In memoriam Rob Blei

Op 28 januari is Rob Blei aan een hartstilstand overleden, hij was slechts 65 jaar oud. Rob heeft bijna zijn hele arbeidzame leven gewerkt bij het NBLC, de opvolgers en dus uiteindelijk bij NBD Biblion. De rode draad door zijn loopbaan was ICT. Toen Rob in 1978 bij het NBLC begon te werken stond de […]

20161214 Winterlunch in de herfst, extra ALV

Voor een paar van onze leden begon deze 1e december helemaal verkeerd. Het waren leden die binnen Den Haag afhankelijk waren van het openbaar vervoer om bij de plaats van onze vroege winterlunch te komen. Die plaats was de School voor Horeca van Het ROC Mondriaan Hospitalty Center in de Koningin Marialaan in het Bezuidenhout. […]

20161128 Nieuw bestuur valt met de neus in de boter; extra ALV

Op 31 oktober 2016 vond in Leidschendam een bijzondere bestuursvergadering plaats. Er werd afscheid genomen van de afgetreden bestuursleden Mieke van den Besselaar en Aart Blom en de nieuwe bestuursleden Rian van de Sande en Gerard van Dijk werden welkom geheten. Zij vielen wel met hun neus in de boter, want het belangrijkste onderwerp van […]